Conferentie

Op 25 mei, gelijktijdig met de NAVO-top in Brussel, organiseren we een alternatieve conferentie waarop verschillende (internationale) gasten dieper zullen ingaan op de NAVO en gelieerde problematieken.

We beginnen de tegentop met een plenaire bijeenkomst waarin vier experts verschillende onderwerpen aankaarten: de militaire interventies van de NAVO, de militaire uitgaven, de spanningen met Rusland en nucleaire wapens.

Daarna volgen er workshops (in de voor- en namiddag) die het publiek nauwer betrekken bij het debat. Er zijn ook twee aanvullende 'special sessions'. In de voormiddag zullen internationale panelleden het hebben over de impact van de NAVO op hun eigen land. In de namiddag wordt er gepraat over de mogelijke strategieën van de vredesbeweging om de NAVO te discrediteren.

We vertonen ook de documentaire Shadow World, met een nabespreking achteraf. In een afsluitende plenaire zitting wordt er met vijf gasten gesproken over de manier waarop de vredesbeweging moet omgaan met de NAVO en de aan deze organisatie gelieerde problematieken.

- Locatie: Institut libre Marie Haps - Aarlenstraat,11 - 1050 Brussel - België

- Timetable
  9:00 – Verwelkoming met koffie en thee + registratie 
  9:30 – Introduction
  9:45 – Plenaire Sessie: Waarom hebben we nood aan een wereld zonder NAVO?
11:15 – Pauze met koffie en thee
11:30 – Ochtend Workshops

11:30 – Speciale Sessie I
11:30 – Speciale Sessie II
11:30 –Film Sessie : Shadow World

  13:00 – Lunch

  14:15 – Namiddag Workshops 
  14:15 – Speciale Sessie I
  14:15 – Special Sessie II
  14:15 – Film Sessie:  discussie
  15:45 – Pauze met koffie en thee 

  16:00 – Plenaire Sessie: Hoe NAVO delegitimeren? Naar een nieuwe strategie voor de vredesbewegingen? 
  17:30 – Afsluitende conclusie 
  18:00 – Receptie 

  Meer uitleg over de sprekers en planning komen binnenkort online. 

  Vragen? conference@stopnato2017.org